آرشیو برچسب های: شفافیت اموال

سامانه سادا نوین درگاه شفافیت اموال و دارایی های دولتی

رئیس گروه مرکز مدیریت اموال دولتی گفت: در سادای نوین اطلاعات مکانی هر ملک بر روی نقشه هم به صورت ماهواره‌ای و هم به صورت نقشه خیابانی قابل ترسیم است که دقیقا برای مدیران شفاف می‌کند که چه مقدار ملک در کدام منطقه و تحت نظارت کدام دستگاه اجرایی وجود دارد

خواندن ادامه مطلب