آرشیو برچسب های: جنگل زدایی

چرا اتحادیه اروپا باید قوانین جنگل زدایی خود را بازبینی کند؟ (بخش دوم)

آیا قانون مبارزه با جنگل زدایی اتحادیه اروپا برای صنعت خمیر و کاغذ آمریکا نگران کننده است؟

خواندن ادامه مطلب

چرا اتحادیه اروپا باید قوانین جنگل زدایی خود را بازبینی کند؟ (بخش اول)

اتحادیه اروپا به تازگی در سال ۲۰۲۳ قانون جدیدی تحت عنوان مقررات محصولات بدون جنگل زدایی تصویب کرده است که این قانون بخشی از معاهدات مربوط به اروپای سبز یا EU Green Deal است

خواندن ادامه مطلب