آرشیو برچسب های: برق مجازی

اولین پروژه قرارداد خرید برق مجازی WestRock تجاری سازی شد

۴ ژوئن ۲۰۲۴ – WestRock با حمایت از اولین پروژه از دو پروژه خورشیدی مستقر در تگزاس پیشرفت چشمگیری در اهداف علمی گازهای گلخانه ای خود کرده است

خواندن ادامه مطلب